Uzyskaliśmy wsparcie finansowe ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Uzyskaliśmy wsparcie finansowe ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

„MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA
PAKIET MEDYCZNY 3  – WSPARCIE GRANTOWE PLACÓWEK POZ”

Celem głównym projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w województwie małopolskim poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii COVID-19.