Zapraszamy na szczepienie przeciwko grypie sezonowej

Zapraszamy na szczepienie przeciwko grypie sezonowej

SPZOZ w Trzyciążu zaprasza

na szczepienia przeciwko

GRYPIE SEZONOWEJ

Informacja i zapisy w rejestracji

12/389 40 23, 12/419 8881

12/3894807