Skargi i wnioski

Kierownik SPZOZ w Trzyciążu 
Lek.med. Joanna Zielnik Pielka 
przyjmuje w sprawie skarg i wniosków 
wtorek 12.00-13.00