Akredytacja w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Akredytacja w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

SPZOZ w Trzyciążu otrzymał Akredytację z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.