Certyfikat Akredytacyjny dla SPZOZ w Trzyciążu

Certyfikat Akredytacyjny dla SPZOZ w Trzyciążu

Miło nam poinformować naszych Pacjentów, że dzięki staraniom Kierownictwa i Personelu Samodzielnego Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Trzyciążu, uzyskaliśmy CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Akredytacja określa standardy oraz poziom jakości i bezpieczeństwa świadczenia usług realizowanych przez placówki medyczne. Posiadanie akredytacji jest potwierdzeniem wiarygodności placówki oraz spełnienia przez nią wielu ściśle określonych wymogów z obszarów zarządzania administracyjnego oraz medycznego.


Na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej przyznano nam akredytację na kolejne trzy lata, czego potwierdzeniem jest podpisany przez Ministra Zdrowia w dniu 18 lipca 2022 r. Certyfikat nr: 2022/P/58. Uzyskanie Akredytacji potwierdza spełnianie przez naszą przychodnię najwyższego poziomu jakości świadczonych usług w ochronie zdrowia.