Teleporada COVID-19

Teleporada COVID-19

Każdy pacjent w celu ustalenia możliwości wizyty w przychodni 
proszony jest o kontakt telefoniczny.

Każdy pacjent ma możliwość uzyskania TELEPORADY

Podczas rozmowy telefonicznej rejestratorka przeprowadzi ankietę
wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.

KAŻDEMU pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty 
u lekarza najpierw należy udzielić TELEPORADY.


Tylko w sytuacjach kiedy jest to niezbędne, pacjent zostanie umówiony
na konkretną godzinę do lekarza.

Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego
i oceny stanu zdrowia ma możliwość wystawienia:

  • Zwolnienia lekarskiego
  • Powtórzenia recept na leki przewlekłe (KODY receptowe będą przekazywane telefonicznie po zidentyfikowaniu osoby dzwoniącej)
  • Konsultacji wyników