Rejestracja

Rejestracja telefoniczna


Tryb rejestracji telefonicznej udostępniamy dla naszych pacjentów
od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.30 – 17.30
tel. 0 12 389 40 23, 0 12 419 88 81

ZE WZGLĘDU NA DUŻE OBCIĄŻENIE LINII W GODZINACH PORANNYCH ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH NA WIZYTY PLANOWE Z KILKUDNIOWYM WYPRZEDZENIEM


Rejestracja na wizytę lekarską ambulatoryjną


A) Na podstawie zebranego z pacjentem lub jego przedstawicielem wywiadu pracownik rejestracji lub lekarz dokonuje analizy stopnia pilności interwencji medycznej i kwalifikuje na tej podstawie wizytę do rejestracji w trybie planowym (wizyta na umówiony termin) , pilnym ( konieczność odbycia wizyty do 24 godzin od chwili zgłoszenia) oraz nagłym ( konieczność udzielania porady natychmiast tj. do 15 min. Od chwili zgłoszenia). W każdym przypadku ,gdy pracownik rejestracji ma trudności z kwalifikacją , wynikające z problemów komunikacji interpersonalnej z pacjentem (wywiad),ma obowiązek skonsultowania się z lekarzem bądź Kierownikiem zakładu celem ich wyeliminowania! O konieczności udzielania porady w trybie nagłym pracownik rejestracji niezwłocznie informuje lekarza!!!

B) Po zakwalifikowaniu wizyty w określonym trybie pracownik rejestracji proponuje pacjentowi termin jej odbycia

C) W przypadku gdy u danego lekarza na dany dzień został całkowicie wypełniony grafik zaistnieje konieczność udzielania porady pacjentowi w trybie pilnym pracownik rejestracji :PO PIERWSZE sprawdza czy istnieje możliwość przyjęcia porady pacjenta przez innego lekarza ( pacjent zostaje poinformowany , że przy wizycie pilnej NIE OBOWIĄZUJE możliwość wybory lekarza) PO DRUGIE , gdy nie ma możliwości przyjęcia pacjenta przez innego lekarza , pacjent zostaje zarejestrowany na tryb rezerwowy i zostaje poinformowany o konieczności oczekiwania na przyjęcia w określonym przedziale czasowym przez wyznaczonego lekarza z zaznaczeniem , że pierwszeństwo mają osoby umówione na wizytę planową. Informacja o głównych objawach , będących przyczyną kwalifikacji chorego do przyjęcia w trybie pilnym lub pilnym – rezerwowym powinna zostać dołączona obowiązkowo do karty pacjenta przez osobę rejestrującą.


Rejestracja na wizyty domowe


Rejestracja odbywa się przez kontakt osobisty lub telefoniczny z lekarzem prowadzącym pacjenta. Na podstawie zebranego wywiadu lekarz kwalifikuje konieczność udzielania porady w takiej formie i stopień jej pilności.

Pacjenci mogący korzystać bez przeszkód z porad ambulatoryjnych w gabinetach lekarzy specjalistów nie kwalifikują się do świadczeń w formie wizyty domowej u lekarza POZ , zwłaszcza że zakład dysponuje wszelkimi udogodnieniami , umożliwiającymi przyjęcie pacjenta niepełnosprawnego , z dysfunkcją narządu ruchu.

Do porady w formie wizyty domowej kwalifikują się przede wszystkim pacjenci obłożnie chorzy , których stan zdrowia uniemożliwia korzystanie z transportu publicznego i wymaga zastosowania transportu medycznego.

Pacjenci w STANIE NAGŁYM ze względu na ryzyko utraty zdrowia i życia wymagają pilnej pomocy POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Zwlekanie z wezwaniem takiej pomocy w STANACH NAGŁYCH i oczekiwanie na wizytę domową lekarza POZ jest błędem i zagraża zdrowiu i życiu pacjenta !!!

Wizyty domowe realizowane są zgodnie z czasem pracy Poradni Lekarza POZ